ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
"Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын гэрээ" судалгааны тайлан 2023
ХҮН ХУДАЛДААЛАХТАЙ тэмцэх нөхцөл байдлын тайлан (2019-2021)
Хүчирхийллийн хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдийн үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээний тайлан
Хүүхдийн хөдөлмөрийн чанарын судалгаа-2022
Хүн худалдаалах, түүнтэй төстэй хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хийсэн дүн шинжилгээ-2022
Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хэрэгжилт-2019
Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн кроминологий судалгааны тайлан 2018-2020
Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийллийн виктимологи судлагааны тайлан-2023
Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэцмэх хохирогч төвтэй аргачлалыг хэрэглэхтэй холбоотой Монгол Улсын хууль тогтоомж болон сургалтын гарын авлагыг харьцуулах, албан хаагчдын чадавхыг үнэлэх судалгааны тайлан-2017
FACEBOOK
КОНТЕНТЫН САН
ИЛ ТОД
САНАЛ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ